Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Класифікація професій)
Додати у Вибране

Класифікація професій


1

Законодавцi, вищi державнi службовцi, керiвники, менеджери (управителI)

11

Законодавцi, вищi державнi службовцi, вищi посадовi особи громадських i самоврядувальних органiзацiй

111

Законодавцi

1110

Законодавцi

112

Вищi посадовi особи державних органiв влади

1120

Вищi посадовi особи державних органiв влади

1120.1

Вищi посадовi особи органiв державної виконавчої влади

1120.2

Вищi посадовi особи мiсцевих органiв державної влади

1120.3

Дипломатичнi представники

1120.4

Вищi посадовi особи органiв судової влади

114

Вищi посадовi особи громадських i самоврядувальних органiзацiй

1141

Вищi посадовi особи полiтичних органiзацiй

1141.1

Вищi посадовi особи полiтичних партiй

1142

Вищi посадовi особи органiзацiй наймачiв i професiйних спiлок

1142.1

Вищi посадовi особи професiйних спiлок

1143

Вищi посадовi особи академiй наук i громадських органiзацiй в соцiально-культурнiй сферi

1143.1

Вищi посадовi особи нацiональних академiй, що дiють на засадах самоврядування

1143.2

Вищi посадовi особи iнших самоврядувальних органiзацiй

1143.3

Вищi посадовi особи академiй, що дiють на громадських засадах

1143.4

Вищi посадовi особи iнших громадських органiзацiй в соцiально-культурнiй сферi

1143.5

Вищi посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування

Змiна № 1

12

Керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй

121

Керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй

1210

Керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй

1210.1

Керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй

122

Керiвники виробничих та iнших основних пiдроздiлiв

1221

Керiвники виробничих пiдроздiлiв у сiльському, лiсовому та водному господарствах, у риборозведеннi, рибальствi та природно-заповiднiй справi

1221.1

Головнi фахiвцi — керiвники виробничих пiдроздiлiв у сiльському, лiсовому та водному господарствах, у риборозведеннi, рибальствi та природно-заповiднiй справi

1221.2

Начальники (iншi керiвники) та майстри виробничих пiдроздiлiв у сiльському, лiсовому та водному господарствах, у риборозведеннi, рибальствi та природно-заповiднiй справi

1222

Керiвники виробничих пiдроздiлiв у промисловостi

1222.1

Головнi фахiвцi — керiвники та технiчнi керiвники виробничих пiдроздiлiв у промисловостi

1222.2

Начальники (iншi керiвники) та майстри виробничих дiльниць (пiдроздiлiв) у промисловостi

1223

Керiвники виробничих пiдроздiлiв у будiвництвi

1223.1

Головнi фахiвцi — керiвники виробничих пiдроздiлiв у будiвництвi

1223.2

Начальники (iншi керiвники) та майстри дiльниць (пiдроздiлiв) у будiвництвi

1224

Керiвники виробничих пiдроздiлiв в оптовiй та роздрiбнiй торгiвлi

1225

Керiвники виробничих пiдроздiлiв у закладах ресторанного господарства, готелях та iнших мiсцях розмiщення

1226

Керiвники виробничих пiдроздiлiв на транспортi, в складському господарствi та зв’язку

1226.1

Головнi фахiвцi — керiвники виробничих пiдроздiлiв на транспортi, в складському господарствi та зв’язку

1226.2

Начальники (iншi керiвники) та майстри виробничих пiдроздiлiв на транспортi, в складському господарствi та зв’язку

1227

Керiвники виробничих пiдроздiлiв у комерцiйному обслуговуваннi

1228

Керiвники виробничих пiдроздiлiв у побутовому обслуговуваннi

1229

Керiвники iнших основних пiдроздiлiв

1229.1

Керiвнi працiвники апарату центральних органiв державної влади

1229.2

Керiвнi працiвники апарату органiв судової влади

1229.3

Керiвнi працiвники апарату мiсцевих органiв державної влади та мiсцевого самоврядування

Змiна № 4

1229.4

Керiвники пiдроздiлiв у сферi освiти та виробничого навчання

1229.5

Керiвники пiдроздiлiв в охоронi здоров’я

1229.6

Керiвники пiдроздiлiв у сферi культури, вiдпочинку та спорту

1229.7

Керiвники iнших основних пiдроздiлiв в iнших сферах дiяльностi

1229.8

Керiвнi працiвники митних органiв

Змiна № 1

123

Керiвники функцiональних пiдроздiлiв

1231

Керiвники фiнансових, бухгалтерських, економiчних, юридичних та адмiнiстративних пiдроздiлiв та iншi керiвники

1232

Керiвники пiдроздiлiв кадрiв i соцiально-трудових вiдносин

1233

Керiвники пiдроздiлiв маркетингу

1234

Керiвники пiдроздiлiв з реклами та зв’язкiв з громадськiстю

1235

Керiвники пiдроздiлiв матерiально-технiчного постачання

1236

Керiвники пiдроздiлiв комп’ютерних послуг

1237

Керiвники науково-дослiдних пiдроздiлiв та пiдроздiлiв з науково-технiчної пiдготовки виробництва та iншi керiвники

1237.1

Головнi фахiвцi — керiвники науково-дослiдних пiдроздiлiв та пiдроздiлiв з науково-технiчної пiдготовки виробництва та iншi керiвники

1237.2

Начальники (завiдувачI) науково-дослiдних пiдроздiлiв та пiдроздiлiв з науково-технiчної пiдготовки виробництва та iншi керiвники

1238

Керiвники проектiв та програм

1239

Керiвники iнших функцiональних пiдроздiлiв

13

Керiвники малих пiдприємств без апарату управлiння

131

Керiвники малих пiдприємств без апарату управлiння

1311

Керiвники малих пiдприємств без апарату управлiння в сiльському, мисливському, водному господарствах, лiсiвництвi, рибному промислi

1312

Керiвники малих пiдприємств без апарату управлiння в промисловостi

1313

Керiвники малих пiдприємств без апарату управлiння в будiвництвi

1314

Керiвники малих пiдприємств без апарату управлiння в оптовiй та роздрiбнiй торгiвлi

1315

Керiвники малих пiдприємств-готелiв та закладiв ресторанного господарства без апарату управлiння

1316

Керiвники малих пiдприємств без апарату управлiння на транспортi, у складському господарствi та зв’язку

1317

Керiвники малих пiдприємств без апарату управлiння в комерцiйному обслуговуваннi

1318

Керiвники малих пiдприємств без апарату управлiння в побутовому обслуговуваннi

1319

Керiвники iнших малих пiдприємств без апарату управлiння

14

Менеджери (управителI) пiдприємств, установ, органiзацiй та їх пiдроздiлiв

141

Менеджери (управителI) у сiльському, мисливському, лiсовому, рибному та водному господарствах

1411

Менеджери (управителI) у водному господарствi

1412

Менеджери (управителI) у лiсовому господарствi

142

Менеджери (управителI) у добувнiй промисловостi

143

Менеджери (управителI) в обробнiй промисловостi та у виробництвi електроенергiї, газу та води

1439

Менеджери (управителI) в iнших сферах обробної промисловостi та у виробництвi електроенергiї, газу та води

1439.8

Менеджери (управителI) у виробництвi та розподiленнi електроенергiї

144

Менеджери (управителI) у будiвництвi, на транспортi, поштi та зв’язку

1443

Менеджери (управителI) на транспортi

1448

Менеджери (управителI) туристичних агентств та бюро подорожей

1448.1

Менеджери (управителI) з органiзацiї дiяльностi туристичних агентств та бюро подорожей

145

Менеджери (управителI) в торгiвлi, готелях та закладах ресторанного господарства

1451

Менеджери (управителI) у торгiвлi транспортними засобами та їх ремонтi

1452

Менеджери (управителI) в оптовiй торгiвлi та посередництвi у торгiвлi

1453

Менеджери (управителI) в роздрiбнiй торгiвлi побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонтi

1453.1

Менеджери (управителI) в роздрiбнiй торгiвлi побутовими товарами

1453.2

Менеджери (управителI) в роздрiбнiй торгiвлi непродовольчими товарами

1454

Менеджери (управителI) в роздрiбнiй торгiвлi продовольчими товарами

1455

Менеджери (управителI) в готелях та iнших мiсцях розмiщення

1455.1

Менеджери (управителI) в готельному господарствi

1456

Менеджери (управителI) з органiзацiї харчування

Змiна № 2

1456.1

Позицiю скасовано (Змiна № 2)

1456.2

Позицiю скасовано (Змiна № 2)

1456.3

Позицiю скасовано (Змiна № 2)

146

Менеджери (управителI) у фiнансовiй дiяльностi

1461

Менеджери (управителI) у сферi грошового посередництва

1462

Менеджери (управителI) у сферi фiнансового лiзингу

1463

Менеджери (управителI) у сферi надання кредитiв

1465

Менеджери (управителI) у сферi страхування життя та заощаджень

1466

Менеджери (управителI) у сферi пенсiйного страхування

1467

Менеджери (управителI) в допомiжнiй дiяльностi у сферi фiнансiв

1468

Менеджери (управителI) в допомiжнiй дiяльностi у сферi страхування

1469

Менеджери (управителI) в iнших видах фiнансового посередництва

147

Менеджери (управителI) у сферi операцiй з нерухомiстю, здавання пiд найом та послуг юридичним особам

1471

Менеджери (управителI) у сферi операцiй з нерухомiстю для третiх осiб

1472

Менеджери (управителI) у сферi аренди машин та устаткування

1473

Менеджери (управителI) у сферi надання iнформацiї

1474

Менеджери (управителI) у сферi дослiджень та розробок

1475

Менеджери (управителI) з права, бухгалтерського облiку, дослiджень ринку, вивчення суспiльної думки, консультацiй з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння

1475.1

Менеджери (управителI) з права

1475.2

Менеджери (управителI) з бухгалтерського облiку

1475.3

Менеджери (управителI) з дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки

1475.4

Менеджери (управителI) з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння

1476

Менеджери (управителI) з архiтектури та будiвництва, технiчного контролю, аналiзу та реклами

1476.1

Менеджери (управителI) з реклами

1477

Менеджери (управителI) з пiдбору, забезпечення та використання персоналу

1477.1

Менеджери (управителI) з пiдбору, забезпечення та використання персоналу

1478

Менеджери (управителI) у слiдчiй дiяльностi

1479

Менеджери (управителI) з надання iнших послуг юридичним особам

148

Менеджери (управителI) в освiтi, охоронi здоров’я та соцiальнiй сферi

1482

Менеджери (управителI) в охоронi здоров’я

1483

Менеджери (управителI) у соцiальнiй сферi

149

Менеджери (управителI) в iнших видах економiчної дiяльностi

1491

Менеджери (управителI) у житлово-комунальному господарствi

1492

Менеджери (управителI) у сферi культури, вiдпочинку та спорту

1493

Менеджери (управителI) систем якостi

1494

Менеджери (управителI) екологiчних систем

1495

Менеджери (управителI) систем з iнформацiйної безпеки

1499

Менеджери (управителI) в iнших видах економiчної дiяльностi, не вiднесенi до iнших угруповань

Змiна № 2

2

Професiонали

21

Професiонали в галузi фiзичних, математичних та технiчних наук

211

Професiонали в галузi фiзики, астрономiї, метеорологiї та хiмiї

2111

Професiонали в галузi фiзики та астрономiї

2111.1

Науковi спiвробiтники (фiзика, астрономiя)

2111.2

Фiзики та астрономи

2112

Професiонали в галузi метеорологiї

2112.1

Науковi спiвробiтники (метеорологiя)

2112.2

Метеорологи

2113

Професiонали в галузi хiмiї

2113.1

Науковi спiвробiтники (хiмiя)

2113.2

Хiмiки

2114

Професiонали в галузi геологiї та геофiзики

2114.1

Науковi спiвробiтники (геологiя, геофiзика, гiдрологiя, геоiнформатика)

Змiна № 1

2114.2

Геологи та геофiзики

212

Професiонали в галузi математики та статистики

2121

Професiонали в галузi математики

2121.1

Науковi спiвробiтники (математика)

2121.2

Математики

2122

Професiонали в галузi статистики

2122.1

Науковi спiвробiтники (статистика)

2122.2

Професiонали-статистики

213

Професiонали в галузi обчислень (комп’ютеризацiї)

2131

Професiонали в галузi обчислювальних систем

2131.1

Науковi спiвробiтники (обчислювальнi системи)

2131.2

Розробники обчислювальних систем

2132

Професiонали в галузi програмування

2132.1

Науковi спiвробiтники (програмування)

2132.2

Розробники комп’ютерних програм

2139

Професiонали в iнших галузях обчислень (комп’ютеризацiї)

2139.1

Науковi спiвробiтники (iншi галузi обчислень)

2139.2

Професiонали в iнших галузях обчислень

214

Професiонали в галузi архiтектури та iнженерної справи

2141

Професiонали в галузi архiтектури та планування мiст

2141.1

Науковi спiвробiтники (архiтектура, планування мiст)

2141.2

Архiтектори та планувальники мiст

2142

Професiонали в галузi будiвництва

Змiна № 2

2142.1

Науковi спiвробiтники (будiвництво)

Змiна № 2

2142.2

Інженери в галузi будiвництва

Змiна № 2

2143

Професiонали в галузi електротехнiки

2143.1

Науковi спiвробiтники (електротехнiка)

2143.2

Інженери-електрики

2144

Професiонали в галузi електронiки та телекомунiкацiй

2144.1

Науковi спiвробiтники (електронiка, телекомунiкацiї)

2144.2

Інженери в галузi електронiки та телекомунiкацiй

2145

Професiонали в галузi iнженерної механiки

2145.1

Науковi спiвробiтники (iнженерна механiка)

2145.2

Інженери-механiки

2146

Професiонали в галузi хiмiчних технологiй

2146.1

Науковi спiвробiтники (хiмiчнi технологiї)

2146.2

Інженери-хiмiки

2147

Професiонали в галузi гiрництва та металургiї

2147.1

Науковi спiвробiтники (гiрництво, металургiя)

2147.2

Гiрничi iнженери та iнженери-металурги

2148

Професiонали в галузi картографiї та топографiї

2148.1

Науковi спiвробiтники (картографiя, топографiя)

2148.2

Картографи та топографи

2149

Професiонали в iнших галузях iнженерної справи

2149.1

Науковi спiвробiтники (iншi галузi iнженерної справи)

2149.2

Інженери (iншi галузi iнженерної справи)

22

Професiонали в галузi наук про життя та медичних наук

221

Професiонали в галузi наук про життя та медичних наук

2211

Бiологи, ботанiки, зоологи та професiонали спорiднених професiй

2211.1

Науковi спiвробiтники (бiологiя, ботанiка, зоологiя та iн.)

2211.2

Бiологи, ботанiки, зоологи та професiонали спорiднених професiй

2212

Професiонали в галузi патологiї, токсикологiї, фармакологiї, фiзiологiї та епiдемiологiї

2212.1

Науковi спiвробiтники (патологiя, токсикологiя, фармакологiя, фiзiологiя, епiдемiологiя)

2212.2

Патологи, токсикологи, фармакологи, фiзiологи та епiдемiологи

2213

Професiонали в агрономiї, водному господарствi, зооiнженерiї, лiсiвництвi, мелiорацiї та природно-заповiднiй справi

2213.1

Науковi спiвробiтники (агрономiя, водне господарство, зооiнженерiя, лiсiвництво, мелiорацiя та природно-заповiдна справа)

2213.2

Агрономи, гiдротехнiки, зооiнженери, лiсоводи та професiонали спорiднених професiй

222

Професiонали в галузi медицини (крiм медичних сестер)

2221

Професiонали в галузi лiкувальної справи (крiм стоматологiї)

2221.1

Науковi спiвробiтники (лiкувальна справа, крiм стоматологiї)

2221.2

Лiкарi

2222

Професiонали в галузi стоматологiї

2222.1

Науковi спiвробiтники (стоматологiя)

2222.2

Стоматологи

2223

Професiонали в галузi ветеринарної медицини

2223.1

Науковi спiвробiтники (ветеринарна медицина)

2223.2

Ветеринари

2224

Професiонали в галузi фармацiї

2224.1

Науковi спiвробiтники (фармацiя)

2224.2

Провiзори

2225

Професiонали в галузi медико-профiлактичної справи

2225.1

Науковi спiвробiтники в галузi медико-профiлактичної справи

2225.2

Лiкарi, фахiвцi в галузi медико-профiлактичної справи

2229

Іншi професiонали в галузi медицини (крiм сестринської справи та акушерства)

2229.1

Науковi спiвробiтники в галузi медицини (крiм сестринської справи та акушерства)

2229.2

Професiонали в галузi медицини (крiм сестринської справи та акушерства)

223

Професiйнi медичнi сестри та акушерки

2230

Професiонали в галузi сестринської справи та акушерства

2230.1

Науковi спiвробiтники (сестринська справа, акушерство)

2230.2

Медичнi сестри та акушерки

23

Викладачi

231

Викладачi унiверситетiв та вищих навчальних закладiв

2310

Викладачi унiверситетiв та вищих навчальних закладiв

2310.1

Професори та доценти

2310.2

Іншi викладачi унiверситетiв та вищих навчальних закладiв

232

Викладачi середнiх навчальних закладiв

2320

Викладачi середнiх навчальних закладiв

233

Вчителi початкової школи та працiвники дошкiльних закладiв (з дипломом про вищу освiту, що вiдповiдає рiвню спецiалiста)

2331

Вчителi початкової школи

2332

Вихователi дошкiльних закладiв

234

Вчителi спецiалiзованих навчальних закладiв

2340

Вчителi спецiалiзованих навчальних закладiв

235

Іншi професiонали в галузi навчання

2351

Професiонали в галузi методiв навчання

2351.1

Науковi спiвробiтники (методи навчання)

2351.2

Іншi професiонали в галузi методiв навчання

2352

Інспектори навчальних закладiв

2359

Іншi професiонали в галузi навчання

2359.1

Іншi науковi спiвробiтники в галузi навчання

2359.2

Іншi професiонали в галузi навчання

24

Іншi професiонали

241

Професiонали в сферi державної служби, аудиту, бухгалтерського облiку, працi та зайнятостi, маркетингу, ефективностi пiдприємництва, рацiоналiзацiї виробництва та iнтелектуальної власностi

2411

Професiонали в галузi аудиту та бухгалтерського облiку

2411.1

Науковi спiвробiтники (аудит, бухгалтерський облiк)

2411.2

Аудитори та квалiфiкованi бухгалтери

2412

Професiонали в галузi працi та зайнятостi

2412.1

Науковi спiвробiтники (праця, зайнятiсть)

2412.2

Професiонали в галузi працi та зайнятостi

2413

Професiонали, зайнятi роботою з цiнними паперами

2413.1

Науковi спiвробiтники (бiржовi операцiї)

2413.2

Професiонали у сферi бiржової дiяльностi

2414

Професiонали з питань фiнансово-економiчної безпеки пiдприємств, установ та органiзацiй

2414.1

Науковi спiвробiтники (фiнансово-економiчна безпека пiдприємств, установ та органiзацiй)

2414.2

Професiонали з фiнансово-економiчної безпеки

2419

Професiонали у сферi державної служби, маркетингу, ефективностi господарської дiяльностi, рацiоналiзацiї виробництва, iнтелектуальної власностi та iнновацiйної дiяльностi

2419.1

Науковi спiвробiтники (маркетинг, ефективнiсть господарської дiяльностi, рацiоналiзацiя виробництва, iнтелектуальна власнiсть)

2419.2

Професiонали у сферi маркетингу, ефективностi господарської дiяльностi, рацiоналiзацiї виробництва, iнтелектуальної власностi та iнновацiйної дiяльностi

2419.3

Професiонали державної служби

242

Професiонали в галузi правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної дiяльностi

2421

Професiонали в галузi правознавства та прокурорського нагляду

2421.1

Науковi спiвробiтники (правознавство)

2421.2

Адвокати та прокурори

2422

Суддi

2423

Професiонали в галузi правоохоронної дiяльностi

2424

Професiонали кримiнально-виконавчої служби

2429

Іншi професiонали в галузi правознавства

243

Професiонали в сферi архiвної справи, музеєзнавства, бiблiотечної справи, iнформацiї та кiнопрограм

2431

Професiонали в галузi архiвної справи, зберiгання музейних та бiблiотечних фондiв

2431.1

Науковi спiвробiтники (архiвна справа, музеєзнавство)

2431.2

Архiварiуси та зберiгачi у музеях та бiблiотеках

2432

Професiонали у сферi бiблiотечної справи та кiнопрограм

2432.1

Науковi спiвробiтники (бiблiотечна справа, кiнопрограми)

2432.2

Бiблiотекарi, професiонали в сферi кiнопрограм

2433

Професiонали в галузi iнформацiї та iнформацiйного аналiзу

2433.1

Науковi спiвробiтники (iнформацiйна аналiтика)

2433.2

Професiонали в галузi iнформацiї та iнформацiйнi аналiтики

244

Професiонали в галузi економiки, соцiологiї, археографiї, археологiї, географiї, кримiнологiї та палеографiї

2441

Професiонали в галузi економiки

2441.1

Науковi спiвробiтники (економiка)

2441.2

Економiсти

2442

Професiонали в галузi археографiї, археологiї, географiї, кримiнологiї, палеографiї та соцiологiї

2442.1

Науковi спiвробiтники (археографiя, археологiя, географiя, кримiнологiя, палеографiя, соцiологiя)

2442.2

Археографи, археологи, географи, кримiнологи, палеографи та соцiологи

2443

Професiонали в галузi фiлософiї, iсторiї та полiтологiї

2443.1

Науковi спiвробiтники (фiлософiя, iсторiя, полiтологiя)

2443.2

Фiлософи, iсторики та полiтологи

2444

Професiонали в галузi фiлологiї, лiнгвiстики та перекладiв

2444.1

Науковi спiвробiтники (фiлологiя, лiнгвiстика, переклади)

2444.2

Фiлологи, лiнгвiсти, перекладачi та уснi перекладачi

2445

Професiонали в галузi психологiї

2445.1

Науковi спiвробiтники (психологiя)

2445.2

Психологи

2446

Професiонали в галузi соцiального захисту населення

2446.1

Науковi спiвробiтники (соцiальний захист населення)

2446.2

Професiонали в галузi соцiального захисту населення

2447

Професiонали у сферi управлiння проектами та програмами

2447.1

Науковi спiвробiтники (проекти та програми)

2447.2

Професiонали з управлiння проектами та програмами

245

Професiонали в галузi художньої творчостi

2451

Професiонали в галузi лiтератури

2451.1

Лiтературознавцi

2451.2

Письменники, редактори та журналiсти

2452

Професiонали в галузi образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

2452.1

Мистецтвознавцi (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво)

2452.2

Скульптори, художники та модельєри

2453

Професiонали в галузi музики

2453.1

Мистецтвознавцi (музикознавство)

2453.2

Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та спiваки

2454

Професiонали в галузi хореографiї

2454.1

Мистецтвознавцi (хореографiя)

2454.2

Хореографи i танцюристи

2455

Професiонали в галузi кiно, театру та естради

2455.1

Мистецтвознавцi (кiномистецтво, театр, естрада)

2455.2

Кiно-, театральнi (естраднi та iншI) актори та режисери

246

Професiонали в галузi релiгiї

2460

Професiонали в галузi релiгiї

247

Професiонали з безпеки та якостi

2471

Професiонали з контролю за якiстю

248

Професiонали в галузi туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи

2481

Професiонали в галузi туризму

2481.1

Науковi спiвробiтники (туризмологiя, екскурсознавство)

2481.2

Туризмознавцi

2482

Професiонали в галузi готельної та ресторанної справи

2482.2

Професiонали iз готельної та ресторанної справи

2483

Професiонали в галузi санаторно-курортної справи

2483.1

Науковi спiвробiтники (рекреалогiя)

2483.2

Професiонали iз санаторно-курортної справи

249

Професiонали, що не входять в iншi класифiкацiйнi угруповання

2490

Професiонали, що не входять в iншi класифiкацiйнi угруповання

3

Фахiвцi

31

Технiчнi фахiвцi в галузi прикладних наук та технiки

311

Технiчнi фахiвцi в галузi фiзичних наук та технiки

3111

Лаборанти та технiки, пов’язанi з хiмiчними та фiзичними дослiдженнями

3112

Технiки-будiвельники

3113

Технiчнi фахiвцi — електрики

3114

Технiчнi фахiвцi в галузi електронiки та телекомунiкацiй

3115

Технiчнi фахiвцi — механiки

3116

Лаборанти та технiки в хiмiчному виробництвi

3117

Технiчнi фахiвцi в галузi видобувної промисловостi та металургiї

3118

Креслярi

3119

Іншi технiчнi фахiвцi в галузi фiзичних наук та технiки

312

Технiчнi фахiвцi в галузi обчислювальної технiки

3121

Технiки-програмiсти

3123

Контролери та регулювальники промислових роботiв

313

Оператори оптичного та електронного устаткування

3131

Фотографи та оператори устаткування для реєстрацiї зображення та звуку

3132

Оператори радiо- та телекомунiкацiйного устаткування

3133

Оператори медичного устаткування

3139

Іншi оператори оптичного та електронного устаткування

314

Фахiвцi, що керують суднами та лiтальними апаратами i забезпечують судноплавство та польоти

3141

Судновi фахiвцi

3142

Вахтовi офiцери та лоцмани

3143

Льотнi фахiвцi

3144

Авiадиспетчери

3145

Технiчнi фахiвцi, що забезпечують повiтряний рух

315

Інспектори з безпеки та якостi

3151

Інспектори з будiвництва та пожежної безпеки

3152

Інспектори з безпеки руху, охорони працi та якостi

32

Фахiвцi в галузi бiологiї, агрономiї та медицини

321

Фахiвцi в галузi бiологiї та агрономiї

3211

Лаборанти в галузi бiологiчних дослiджень

3212

Асистенти ветеринарiв, молодшi фахiвцi в агрономiї, лiсовому, водному господарствах та в природно-заповiднiй справi

3213

Консультанти в сiльському, лiсовому, водному господарствах та в природно-заповiднiй справi

322

Допомiжний персонал у галузi сучасної медицини, фiзiотерапiї, фармацiї та ветеринарiї (крiм медичних сестер)

3221

Медичнi асистенти

3222

Гiгiєнiсти

3224

Окулiсти та оптики

3225

Дантисти-асистенти

3226

Фiзiотерапевти та масажисти

3227

Допомiжний персонал у галузi ветеринарiї

3228

Фармацевти

3229

Іншi асистенти професiоналiв в галузi сучасної медицини (крiм медичних сестер)

323

Медичнi сестри та акушерки, що асистують професiоналам

3231

Медичнi сестри, що асистують професiоналам

3232

Помiчники професiоналiв-акушерiв

324

Фахiвцi, що практикують в галузi нетрадицiйної медицини

3241

Фахiвцi, що практикують в галузi нетрадицiйної медицини

33

Фахiвцi в галузi освiти

331

Фахiвцi з початкової освiти

3310

Фахiвцi з початкової освiти

332

Фахiвцi з дошкiльного виховання

3320

Фахiвцi з дошкiльного виховання

333

Фахiвцi в галузi спецiалiзованої (особливої) освiти

3330

Фахiвцi в галузi спецiалiзованої (особливої) освiти

334

Іншi фахiвцi в галузi освiти

3340

Іншi фахiвцi в галузi освiти

34

Іншi фахiвцi

341

Фахiвцi в галузi фiнансiв та торгiвлi

3411

Дилери (бiржовi торговцi за свiй рахунок) та брокери (посередники) iз заставних та фiнансових операцiй

3412

Страховi агенти

3413

Агенти з торгiвлi майном

3414

Консультанти з подорожей та органiзатори подорожей

3415

Технiчнi та торговельнi представники

3416

Закупники

3417

Оцiнювачi та аукцiонiсти

3419

Іншi фахiвцi в галузi фiнансiв i торгiвлi

342

Агенти з комерцiйного обслуговування та торговельнi брокери

3421

Брокери (посередники) з купiвлi-продажу товарiв

3422

Агенти з клiрингу (обмiнних товарних операцiй) та експедицiї

3423

Агенти iз зайнятостi й трудових контрактiв

3429

Агенти з комерцiйних послуг та торговельнi брокери

343

Технiчнi фахiвцi в галузi управлiння

3431

Секретарi адмiнiстративних органiв

3432

Судовi секретарi, виконавцi та розпорядники

3433

Бухгалтери та касири-експерти

3434

Допомiжний персонал у сферi статистики та математики

3435

Органiзатори дiловодства

3435.1

Органiзатори дiловодства (державнi установи)

3435.2

Органiзатори дiловодства (види економiчної дiяльностI)

3435.3

Органiзатори дiловодства (система судочинства)

3436

Помiчники керiвникiв

3436.1

Помiчники керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй

3436.2

Помiчники керiвникiв виробничих та iнших основних пiдроздiлiв

3436.3

Помiчники керiвникiв малих пiдприємств без апарату управлiння

3436.9

Іншi помiчники

3439

Іншi технiчнi фахiвцi в галузi управлiння

344

Державнi iнспектори

3441

Інспектори митної служби

3442

Інспектори податкової служби

3443

Інспектори iз соцiальної допомоги

3444

Інспектори з лiцензiй

3449

Іншi державнi iнспектори

345

Інспектори правоохоронних органiв, кримiнально-виконавчої служби, воєнiзованої охорони, приватнi детективи та фахiвцi з дiзнання

3450

Інспектори воєнiзованої охорони та приватнi детективи

3451

Інспектори правоохоронних органiв та фахiвцi iз дiзнання

3452

Фахiвцi кримiнально-виконавчої служби

346

Соцiальнi працiвники

3460

Соцiальнi працiвники

347

Декоратори, артисти, спортсмени та органiзатори у сферi культури та мистецтва

3471

Декоратори та комерцiйнi дизайнери

3472

Радiо-, теле- та iншi ведучi

3473

Музиканти, спiваки, танцюристи, якi працюють на вулицi та в нiчних клубах

3474

Клоуни, iлюзiонiсти, акробати та прирiвнянi до них естрадно-цирковi артисти

3475

Спортивнi тренери, iнструктори-методисти та професiйнi спортсмени

3476

Органiзатори у сферi культури та мистецтва

3479

Іншi фахiвцi у сферi культури та мистецтва

348

Допомiжний персонал релiгiйних органiзацiй, який не має духовного сану

3480

Допомiжний персонал релiгiйних органiзацiй, який не має духовного сану

349

Лаборанти та технiки в iнших видах економiчної дiяльностi

3491

Лаборанти та технiки в iнших сферах наукових дослiджень

35

Фахiвцi в галузi харчової та переробної промисловостi

351

Фахiвцi з переробки плодоовочевої продукцiї

3510

Фахiвцi з переробки плодоовочевої продукцiї

352

Фахiвцi з бродильного виробництва та виноробства

3520

Фахiвцi з бродильного виробництва та виноробства

353

Фахiвцi з виробництва молочних продуктiв

3530

Фахiвцi з виробництва молочних продуктiв

354

Фахiвцi з виробництва м’ясних продуктiв

3540

Фахiвцi з виробництва м’ясних продуктiв

355

Фахiвцi з виробництва борошняних, кондитерських виробiв та харчоконцентратiв

3550

Фахiвцi з виробництва борошняних, кондитерських виробiв та харчоконцентратiв

356

Фахiвцi зi зберiгання та переробки зерна

3560

Фахiвцi зi зберiгання та переробки зерна

357

Фахiвцi з технологiї харчування

3570

Фахiвцi з технологiї харчування

359

Іншi фахiвцi в галузi харчової та переробної промисловостi

3590

Іншi фахiвцi в галузi харчової та переробної промисловостi

4

Технiчнi службовцi

41

Службовцi, пов’язанi з iнформацiєю

411

Секретарi та службовцi, що виконують операцiї за допомогою клавiатури

4111

Стенографiсти та друкарки

4112

Оператори машин для оброблення текстiв i подiбнi професiї

4113

Оператори iз збору даних

4114

Оператори лiчильних машин

4115

Секретарi

412

Службовцi, зайнятi з цифровими даними

4121

Реєстратори бухгалтерських даних

4122

Статистики-облiковцi та конторськi службовцi, що займаються фiнансовими операцiями

413

Службовцi, що займаються реєстрацiєю матерiальних цiнностей та транспортуванням

4131

Службовцi на складах

4132

Приймальники замовлень

4133

Службовцi з транспортних операцiй

414

Службовцi, що зайнятi в бiблiотецi, на поштi та подiбними роботами

4141

Службовцi, що зайнятi в бiблiотецi чи роботою з картотекою

4142

Службовцi, що займаються сортуванням та доставкою пошти

4143

Службовцi, що займаються кодуванням, коректурою та подiбними роботами

4144

Переписувачi та дiловоди

419

Іншi службовцi, пов’язанi з iнформацiєю

4190

Іншi службовцi, пов’язанi з iнформацiєю

42

Службовцi, що обслуговують клiєнтiв

421

Касири, касири в банках та бiлетери

4211

Касири та бiлетери

4212

Касири в банках та iнкасатори

4213

Букмекери (на перегонах) та круп’є (банкiвники)

4214

Лихварi (особи, що позичають грошi в заставу або в борг)

4215

Збирачi податкiв

422

Агенти з iнформування клiєнтiв

4221

Агенти з туризму

4222

Службовцi з iнформування (довiдок)

4223

Телефонiсти, телеграфiсти та спорiдненi професiї сфери зв’язку

4229

Укрупненi професiї службовцiв з iнформування клiєнтiв

5

Працiвники сфери торгiвлi та послуг

51

Працiвники, що надають персональнi та захиснi послуги

511

Працiвники, що надають послуги в дорозi

5111

Працiвники, що надають послуги в дорозi

5112

Провiдники та кондуктори на транспортi

5113

Супроводжувачi у подорожах

512

Доглядачi будинкiв та працiвники закладiв ресторанного господарства

5121

Доглядачi будинкiв та черговi в готелях та гуртожитках

5122

Кухарi

5123

Офiцiанти та буфетники

5129

Укрупненi професiї доглядачiв будинкiв та працiвникiв закладiв ресторанного господарства

513

Працiвники, що здiйснюють догляд за окремими особами

5131

Працiвники, що забезпечують пiклування та догляд за дiтьми

5132

Працiвники з надання послуг пацiєнтам лiкувальних закладiв

5133

Працiвники, що надають iндивiдуальнi послуги на дому, в органiзацiях соцiального обслуговування

5139

Виконавцi побутових послуг та працiвники спорiднених професiй

514

Іншi працiвники, пов’язанi з наданням послуг окремим особам

5141

Перукарi, гримери-пастижери, косметики та подiбнi професiї

Змiна № 1

5142

Компаньйони та слуги

5143

Утримувачi похоронних контор, трунарi та бальзамувальники

5149

Іншi працiвники, пов’язанi з наданням послуг окремим особам

515

Астрологи та ворожки

5151

Астрологи

5152

Ворожки та хiроманти

516

Працiвники служб, що надають захиснi послуги

5161

Пожежнi

5162

Мiлiцiонери

5163

Працiвники кримiнально-виконавчої служби

5169

Працiвники захисних та охоронних служб

52

Моделi, продавцi та демонстратори

521

Манекенники та iншi моделi

5210

Манекенники та iншi моделi

522

Продавцi в магазинах

5220

Продавцi в магазинах

523

Продавцi, що ведуть торгiвлю з лоткiв та на ринках

5230

Продавцi, що ведуть торгiвлю з лоткiв та на ринках

53

Працiвники, що надають iншi послуги юридичним та фiзичним особам

531

Працiвники з надання послуг у сферi мистецтва

5311

Працiвники фiльмо-, фоно-, фототек

5312

Працiвники, зайнятi на декоративних, художнiх (дизайнерських) допомiжних роботах у сферi мистецтва

6

Квалiфiкованi робiтники сiльського та лiсового господарств, риборозведення та рибальства

61

Квалiфiкованi сiльськогосподарськi робiтники та рибалки

611

Садiвники та землероби

6111

Рiльники та овочiвники

6112

Землероби, що займаються вирощуванням фруктових дерев та плодово-ягiдних культур

6113

Садiвники та землероби, що займаються вирощуванням садових саджанцiв та культур у теплицях та оранжереях

6114

Землероби та сiльськогосподарськi робiтники, що займаються вирощуванням змiшаних культур

612

Тваринники

6121

Виробники, що здiйснюють щодобовий догляд за домашньою худобою та її поставку

6122

Виробники, якi постiйно доглядають за свiйською птицею та здiйснюють її поставку

Змiна № 4

6123

Бджолярi та шовкiвники

6124

Виробники змiшаної тваринницької продукцiї

6129

Іншi тваринники

613

Робiтники сiльського господарства, що займаються як землеробством, так i тваринництвом

6131

Робiтники сiльського господарства, що займаються як землеробством, так i тваринництвом

614

Робiтники, зайнятi в лiсовому господарствi

6141

Робiтники, зайнятi в лiсовому господарствi, та лiсоруби

6142

Здiймальники

615

Робiтники рибного промислу, мисливцi та мисливцi, що ставлять капкани

6151

Робiтники, що культивують воднi живi органiзми

6152

Робiтники, що займаються рибним промислом у внутрiшнiх та прибережних водах

6153

Робiтники, що займаються рибним промислом у вiдкритому морi

6154

Мисливцi та мисливцi, що ставлять капкани

619

Іншi квалiфiкованi сiльськогосподарськi робiтники та рибалки

Змiна № 2

6190

Іншi квалiфiкованi сiльськогосподарськi робiтники та рибалки

Змiна № 2

7

Квалiфiкованi робiтники з iнструментом

71

Робiтники з видобутку корисних копалин i на будiвництвi

711

Гiрники, вибуховики, рiзальники каменю та каменотеси

7111

Гiрники та кар’єрнi робiтники

7112

Пiдривники

Змiна № 2

7113

Колiї, рiзальники каменю та каменотеси

7115

Укрупненi професiйнi назви робiт квалiфiкованих робiтникiв на транспортi

712

Будiвельники будiвель та споруд

7120

Укрупненi професiї будiвельникiв будiвель та споруд

7122

Муляри

7123

Укладальники бетонної сумiшi

7124

Теслярi та столяри

7129

Будiвельники, ремонтники споруд та верхолази

713

Будiвельники-лицювальники та подiбнi до них професiйнi назви робiт

7131

Покрiвельники

7132

Лицювальники та паркетники

7133

Штукатури

7134

Ізолювальники

7135

Склярi

7136

Водопровiдники та трубопровiдники

7137

Будiвельнi та подiбнi до них електрики

7139

Укрупненi професiї квалiфiкованих робiтникiв у будiвництвi

714

Маляри та чистильники структурних частин будiвель

7141

Маляри

7142

Лакувальники

7143

Чистильники структурних частин будинкiв

72

Робiтники металургiйних та машинобудiвних професiй

721

Формувальники, зварники, прокатники, бляхарi та монтажники металоконструкцiй

7211

Формувальники та стрижневики

7212

Зварники та газорiзальники

7213

Робiтники, що працюють з тонколистовим металом

7214

Заготiвники та монтажники металоконструкцiй

7215

Такелажники та робiтники, що зрощують канати

7216

Робiтники, що працюють пiд водою

7219

Укрупненi професiйнi назви робiт формувальникiв, зварникiв, прокатникiв, бляхарiв та монтажникiв металоконструкцiй

722

Ковалi ручного кування та iнструментальники

7221

Ковалi ручного кування, ковалi на молотах та пресувальники

7222

Інструментальники

7223

Налагоджувальники верстатiв та налагоджувальники-оператори

7224

Шлiфувальники, полiрувальники та точильники по металу

7229

Укрупненi професiйнi назви робiт ковалiв ручного кування та iнструментальникiв

723

Механiки та монтажники механiчного устаткування

7231

Механiки та монтажники моторних транспортних засобiв

7232

Механiки та монтажники авiацiйних машин

7233

Механiки та монтажники сiльськогосподарських та промислових машин

7239

Укрупненi професiї механiкiв, слюсарiв та монтажникiв механiчного устаткування

724

Механiки та монтажники електричного та електронного устаткування

7241

Електромеханiки та електромонтажники

7242

Монтажники електронного устаткування

7243

Механiки та експлуатацiйники електронного устаткування

7244

Установники та експлуатацiйники телеграфного та телефонного устаткування

7245

Установники, ремонтники й монтажники лiнiй електропередач

7249

Укрупненi професiї механiкiв та монтажникiв електричного та електронного устаткування

73

Робiтники в галузi точної механiки, ручних ремесел та друкування

731

Робiтники, що виконують високоточнi роботи в металi та подiбних матерiалах

7311

Виробники та ремонтники прецизiйних iнструментiв та приладiв

7312

Виробники та настроювачi музичних iнструментiв

7313

Ювелiри та робiтники, що працюють з дорогоцiнними металами

7319

Укрупненi професiї робiтникiв, що виконують високоточнi роботи з металу та подiбних матерiалiв

732

Гончарi та виробники скляних виробiв

7321

Виробники керамiчних виробiв та гончарi

7322

Виробники скляних виробiв, формувальники, гранувальники, шлiфувальники та полiрувальники скла

7323

Гравери-рiзальники по склу та гравери

7324

Розмалювальники скла, керамiки та подiбних матерiалiв

7329

Укрупненi професiї гончарiв та виготовлювачiв скляних виробiв

733

Ремiсники з ручного оброблення дерева, тканини, шкiри та подiбних матерiалiв

7331

Ремiсники з ручного оброблення дерева та подiбних матерiалiв

7332

Ремiсники з ручного оброблення тканини, шкiри та подiбних матерiалiв

7339

Укрупненi професiї ремiсникiв з ручного оброблення дерева, тканини, шкiри та подiбних матерiалiв

734

Друкарi та робiтники подiбних професiй

7341

Складачi та друкарi

7342

Стереотипiсти та електротипiсти

7343

Цинкографи та гальваностереотипери

7344

Фотогравери

7345

Палiтурники

7346

Друкарi шовкових ширм, гербових паперiв та друкарi на тканинi

7349

Укрупненi професiї друкарiв та робiтникiв подiбних професiй

74

Іншi квалiфiкованi робiтники з iнструментом

741

Робiтники з приготування харчових продуктiв

7411

М’ясники та постачальники риби

7412

Булочники, кондитери та майстри з приготування кондитерських виробiв

7413

Виробники молочних продуктiв

7414

Заготiвельники плодiв, овочiв та подiбних продуктiв

7415

Дегустатори, купажисти

7416

Робiтники з перероблення тютюну

7419

Укрупненi професiї робiтникiв з приготування харчових продуктiв

742

Деревообробники та столяри-червонодеревники

7421

Робiтники з оброблення дерева

7422

Столяри

7423

Налагоджувальники та налагоджувальники-оператори деревообробних верстатiв

7424

Кошикарi та виробники щiток

743

Робiтники-текстильники та швейники

7431

Готувачi волокон

7432

Ткачi та в’язальники

7433

Кравцi, майстри-виробники одягу та капелюшники

7434

Кушнiри

7435

Модельєри текстильних, шкiряних та подiбних виробiв, закрiйники

7436

Швачки та вишивальницi

7437

Оббивальники

7439

Укрупненi професiї текстильникiв, швейникiв та робiтникiв подiбних професiй

744

Робiтники-шкiряники та взуттьовики

7441

Оброблювачi шкур, дубильники та хутровики (кушнiри)

7442

Виробники взуття

79

Іншi професiйнi назви робiт квалiфiкованих робiтникiв з iнструментом

Змiна № 1

799

Іншi професiйнi назви робiт квалiфiкованих робiтникiв з iнструментом

Змiна № 1

7990

Іншi професiйнi назви робiт квалiфiкованих робiтникiв з iнструментом

8

Робiтники з обслуговування, експлуатацiї та контролювання за роботою технологiчного устаткування, складання устаткування та машин

81

Робiтники, що обслуговують промислове устаткування

811

Робiтники, що обслуговують гiрниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин

8111

Робiтники, що обслуговують гiрниче устаткування

8112

Робiтники, що обслуговують устаткування з перероблення руди та породи

8113

Бурильники

8119

Укрупненi професiї робiтникiв, що обслуговують гiрниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин

812

Робiтники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування

8121

Робiтники, що обслуговують рудо- та металоплавильнi печi

8122

Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та прокатники

8123

Робiтники, що обслуговують установки з термiчного оброблення металу

8124

Робiтники, що обслуговують трубне устаткування

8129

Укрупненi професiї робiтникiв, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування

813

Робiтники, що обслуговують установки скляного, керамiчного виробництва, та робiтники на подiбному устаткуваннi

8130

Укрупненi професiї робiтникiв, що обслуговують установки скляного та керамiчного виробництв та подiбне устаткування

8131

Робiтники, що обслуговують печi для випалу скла та керамiки, та робiтники на подiбному устаткуваннi

8139

Робiтники, що обслуговують установки з виробництва скла та керамiки

814

Робiтники, що обслуговують деревообробнi та папероробнi установки

8141

Робiтники, що обслуговують установки з перероблення лiсу

8142

Робiтники, що обслуговують паперово-целюлознi установки

8143

Робiтники, що обслуговують папероробнi установки

8149

Укрупненi професiї робiтникiв, що обслуговують деревообробнi та папероробнi установки

815

Робiтники, що обслуговують хiмiчнi установки

8151

Робiтники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та змiшувальне хiмiчне устаткування

8152

Робiтники, що обслуговують хiмiчнi термообробнi установки

8153

Робiтники, що обслуговують фiльтрувальне хiмiчне устаткування та хiмiчнi сепаратори

8154

Робiтники, що обслуговують устаткування з хiмiчної дистиляцiї та реактори (за винятком очищення нафти та природного газу)

8155

Робiтники, що обслуговують установки з очищення нафти та природного газу

8159

Оператори хiмiчних переробних установок

816

Робiтники, що обслуговують установки з вироблення електроенергiї, та робiтники на подiбному устаткуваннi

8161

Робiтники, що обслуговують установки з вироблення електроенергiї

8162

Робiтники, що обслуговують паровi машини та бойлери

8163

Робiтники, що обслуговують печi для спалювання смiття, компресори, холодильнi, вентиляцiйнi, водоочиснi та мелiоративнi системи

8169

Укрупненi професiї робiтникiв, що обслуговують установки з вироблення електроенергiї та подiбне устаткування

817

Робiтники, що обслуговують автоматизованi складальнi лiнiї

8171

Робiтники, що обслуговують автоматизованi складальнi лiнiї

8172

Оператори промислових роботiв

82

Робiтники, що обслуговують машини, та складальники машин

821

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва метало- та мiнералопродуктiв

8211

Верстатники

8212

Робiтники, що обслуговують установки з виробництва цементу та iнших мiнеральних продуктiв

822

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва хiмiчних продуктiв

8220

Укрупненi професiї робiтникiв, що обслуговують устаткування з виробництва хiмiчних продуктiв

8221

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктiв та косметичних засобiв

8222

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва сiрникiв

8223

Робiтники, що обслуговують устаткування з оброблення та нанесення покриттiв на метали

8224

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва фото- та кiнопродукцiї

8229

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва хiмiчних продуктiв

823

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва продукцiї з гуми та пластика

8231

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва продукцiї з гуми

8232

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва продукцiї з пластика

824

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва продукцiї з деревини

8240

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва продукцiї з деревини

825

Робiтники, що обслуговують друкарськi та палiтурнi машини, а також машини для виробництва виробiв з паперу

8251

Робiтники, що обслуговують друкарськi машини

8252

Робiтники, що обслуговують палiтурнi машини

8253

Робiтники, що обслуговують машини для виробництва виробiв з паперу

8259

Укрупненi професiї робiтникiв, що обслуговують друкарськi, палiтурнi та iншi машини для виготовлення виробiв з паперу

826

Робiтники, що обслуговують машини з виробництва текстильних, хутряних та шкiряних виробiв

8261

Робiтники, що обслуговують машини з оброблення волокна та перемотування нитки

8262

Робiтники, що обслуговують ткацькi верстати та в’язальнi машини

8263

Робiтники, що обслуговують швацькi машини

8264

Робiтники, що обслуговують машини для вибiлювання, фарбування та чищення

8265

Робiтники, що обслуговують хутро- та шкiрообробнi машини

8266

Робiтники, що обслуговують машини для вироблення взуття

8269

Робiтники, що обслуговують машини для вироблення текстильних, хутряних та шкiряних виробiв

827

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва харчових та подiбних продуктiв

8270

Укрупненi професiї робiтникiв, що обслуговують устаткування з виробництва харчових та подiбних продуктiв

8271

Робiтники, що обслуговують устаткування з оброблення м’яса та риби

8272

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва молочної продукцiї

8273

Робiтники, що обслуговують устаткування для помелу зернових та прянощiв

8274

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва хлiба, кондитерської та макаронної продукцiї, крупи та шоколадних виробiв

8275

Робiтники, що обслуговують устаткування з перероблення фруктiв, овочiв, олiєнасiння та горiхiв

8276

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва цукру

8277

Робiтники, що обслуговують устаткування з перероблення чаю, кави, какао та шоколаду

8278

Пивовари i робiтники, що обслуговують виноробне устаткування та устаткування для виробництва iнших напоїв

8279

Робiтники, що обслуговують устаткування з виробництва тютюнової продукцiї

828

Складальники

8282

Складальники електроустаткування

8283

Складальники електронного устаткування

8284

Складальники металевих, гумових та пластикових виробiв

8285

Складальники виробiв з дерева та подiбних матерiалiв

8286

Складальники виробiв з картону, тканини та подiбних матерiалiв

8289

Укрупненi професiї складальникiв

829

Іншi робiтники з обслуговування та складання машин

8290

Іншi робiтники з обслуговування та складання машин

83

Водiї та робiтники з обслуговування пересувної технiки та установок

831

Машинiсти локомотивiв та подiбнi до них робiтники

8311

Машинiсти локомотивiв та спецiальних машин на залiзницi, помiчники машинiстiв та кочегари паровозiв

8312

Залiзничнi сигнальники та стрiлочники

8319

Укрупненi професiї машинiстiв локомотивiв та робiтникiв подiбних професiй

832

Водiї автотранспортних та мототранспортних засобiв та iншi робiтники з обслуговування автотранспортної та мототранспортної технiки

8321

Водiї мототранспортних засобiв та робiтники з обслуговування мототранспортної технiки

8322

Водiї автотранспортних засобiв та робiтники з обслуговування автотранспортної технiки

8323

Водiї тролейбусiв, трамваїв та робiтники з обслуговування тролейбусiв та трамваїв

833

Робiтники, що обслуговують сiльськогосподарськi та iншi пересувнi установки

8331

Робiтники з керування та обслуговування сiльсько- та лiсогосподарського устаткування

8332

Робiтники, що обслуговують установки для виконання земляних та подiбних робiт

8333

Машинiсти кранiв, лебiдок та подiбних установок

8334

Водiї автонавантажувачiв

8339

Укрупненi професiї робiтникiв, що обслуговують установки для сiльськогосподарських, земляних та подiбних робiт

834

Суднова палубна команда

8340

Суднова палубна команда та подiбнi їм робiтники

89

Іншi професiйнi назви робiт з обслуговування та експлуатацiї

Змiна № 1

899

Іншi професiйнi назви робiт з обслуговування та експлуатацiї

Змiна № 1

8990

Іншi професiйнi назви робiт з обслуговування та експлуатацiї

9

Найпростiшi професiї

91

Найпростiшi професiї торгiвлi та сфери послуг

912

Найпростiшi професiї з чищення взуття та iнших вуличних послуг

9120

Найпростiшi професiї з чищення взуття та iнших вуличних послуг

913

Домашня прислуга, прибиральники та прачки

9131

Домашня прислуга та прибиральники

9132

Пiдсобнi робiтники та прибиральники в конторах, готелях та iнших установах

9133

Прачки та прасувальники

914

Доглядачi будинкiв та мийники вiкон

9141

Доглядачi будинкiв

9142

Мийники транспортних засобiв та вiкон

915

Посильнi, носiї та швейцари

9151

Посильнi, носiї та рознощики багажу i посилок

9152

Швейцари та сторожi

9153

Інкасатори торговельних автоматiв, робiтники, що знiмають показання з лiчильникiв, та подiбнi до них працiвники

916

Збирачi смiття та подiбнi до них чорнороби

9161

Збирачi смiття

9162

Двiрники та подiбнi до них чорнороби

92

Найпростiшi професiї в сiльському господарствi та подiбних галузях

921

Найпростiшi професiї в сiльському господарствi, рибальствi та подiбних галузях

9211

Найпростiшi професiї в сiльському господарствi

9212

Найпростiшi професiї в лiсовому господарствi

9213

Найпростiшi професiї у рибальствi, мисливствi та в установленнi капканiв на звiра

93

Найпростiшi професiї у видобувних галузях, будiвництвi, промисловостi та на транспортi

931

Найпростiшi професiї у видобувних галузях та будiвництвi

9311

Найпростiшi професiї в шахтах i кар’єрах

9312

Найпростiшi професiї в будiвництвi та на ремонтi шляхiв, гребель та подiбних споруд

9313

Найпростiшi професiї в житловому будiвництвi

932

Найпростiшi професiї в промисловостi

9321

Найпростiшi професiї в промисловостi (складальнi роботи)

9322

Найпростiшi професiї в промисловостi (iншi, крiм складальних, ручнi роботи)

933

Вантажники та iншi найпростiшi професiї на транспортi

9332

Робiтники з управлiння транспортними засобами на тяговiй силi та iншi неквалiфiкованi робiтники, зайнятi на транспортi

9333

Вантажники

94

Найпростiшi професiї, що є загальними для всiх галузей економiки

941

Комiрники та вагарi

9411

Комiрники та вагарi

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика