Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Загальні положення)
Додати у Вибране

Загальні положення


2.1. За основу розроблення КП було прийнято Мiжнародну стандартну класифiкацiю професiй (ISCO 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку Мiжнародна конференцiя статистики працi Мiжнародного бюро працi рекомендувала для переведення нацiональних даних у систему, що полегшує мiжнародний обмiн професiйною iнформацiєю.

2.2. КП побудовано за методологiчними засадами ISCO-88 стосовно положень щодо роботи та квалiфiкацiї, структурної побудови та головних характеристик професiйних угруповань.

2.3. Квалiфiкацiйний рiвень робiт, що виконуються, визначається залежно вiд вимог до освiти, професiйного навчання та практичного досвiду працiвникiв, здатних виконувати вiдповiднi завдання та обов'язки. Професiї, пов'язанi з виконанням робiт високої квалiфiкацiї, вимагають вiд особи квалiфiкацiї на рiвнi молодшого спецiалiста.

2.4. Об'єктами класифiкацiї в КП є професiї.

2.5. Кодування об'єктiв класифiкацiї здiйснено за фасетним методом.

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика