Сайт не оновлюється, тож текст офіційного документу може бути застарілим. Безплатна база офіційних документів завжди в АКТУАЛЬНОМУ СТАНІ за новою адресою edirshkoly.mcfr.ua

Указ Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»
Додати у Вибране

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади


Останнi змiни внесено:

З метою впорядкування видання мiнiстерствами, iншими органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, забезпечення охорони прав, свобод i законних iнтересiв громадян, пiдприємств, установ та органiзацiй

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установити, що з 1 сiчня 1993 року нормативно-правовi акти, якi видаються мiнiстерствами, iншими органами виконавчої влади, органами господарського управлiння та контролю i якi зачiпають права, свободи й законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер, пiдлягають державнiй реєстрацiї.

2. Державну реєстрацiю здiйснюють:

нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю — Мiнiстерство юстицiї України;

нормативно-правових актiв мiнiстерств i республiканських комiтетiв Автономної Республiки Крим — Головне управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим;

нормативно-правових актiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, їх управлiнь, вiддiлiв, iнших пiдроздiлiв, а також мiсцевих органiв господарського управлiння та контролю — обласнi, Київське та Севастопольське мiськi управлiння юстицiї;

нормативно-правових актiв районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, їх управлiнь, вiддiлiв, iнших пiдроздiлiв — районнi, районнi у мiстах Києвi та Севастополi управлiння юстицiї.

Державна реєстрацiя провадиться в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Мiнiстерство юстицiї України та управлiння юстицiї складають державнi реєстри зареєстрованих ними нормативно-правових актiв.

3. Нормативно-правовi акти, зазначенi в статтi 1 цього Указу, набувають чинностi через 10 днiв пiсля їх реєстрацiї, якщо в них не встановлено пiзнiшого строку надання їм чинностi.

4. Створити в Українському державному центрi правової iнформацiї Мiнiстерства юстицiї України банк даних про нормативно-правовi акти, занесенi до державного реєстру.

Мiнiстерству юстицiї України визначити порядок iнформування громадян, пiдприємств, установ та органiзацiй про зазначенi нормативно-правовi акти.

5. Мiнiстерству юстицiї України, iншим органам виконавчої влади, органам господарського управлiння та контролю забезпечувати опублiкування нормативно-правових актiв, занесених до державного реєстру, а також широке iнформування громадян через засоби масової iнформацiї про нормативно-правовi акти, якi стосуються прав, свобод i законних iнтересiв громадян.

6. Кабiнету Мiнiстрiв України затвердити до 1 грудня 1992 року Положення про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади, органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають права, свободи та iнтереси громадян або носять мiжвiдомчий характер.

Президент України
Л. Кравчук

м. Київ
03 жовтня 1992 року
№ 493/92

Додати у ВибранеДо списку

Вибране
Вибране
  • Мої закладки
  • Бажані покупки
Назва Додаткові дії
Продовжити покупки Перейти до кошика